Raksti

 Ka izveidot konta pilnu rezerves kopiju?

Lai veiktu pilnu datu rezerves kopēšanu datus, Jums ir jāveic sekojošas darbības:...

 Kā atjaunot MySQL batu bāzes no rezerves kopijām

Lai atjaunot MySQL batu bāzes no rezerves kopijām, Jums ir jāveic sekojošas darbības:...

 Kā atjaunot failus vai direktorijas no rezerves kopijām?

Lai atjaunot failus vai direktorijas no rezerves kopijām, Jums ir jāveic sekojošas darbības:...